Nên ngồi ít nhất 20 phút mỗi ngày vào buổi sáng hoặc tối

Nên ngồi ít nhất 20 phút mỗi ngày vào buổi sáng hoặc tối