Bao lâu cho một cơn say tình?

Bao lâu cho một cơn say tình?