Đừng khóc, bởi khi bạn khóc ai đó sẽ buồn...

Đừng khóc, bởi khi bạn khóc ai đó sẽ buồn…