Nước mắt lạnh thì tim sẽ không còn lạnh nữa

Nước mắt lạnh thì tim sẽ không còn lạnh nữa