nước mắt lạnh

Nước mắt lạnh thì tim sẽ không còn lạnh nữa

Nước mắt lạnh thì tim sẽ không còn lạnh nữa

“Anh là của người ta Mà sao em khờ quá Mong tình là dây buộc Trói anh vào đời em” Em cứ cố nhắm mắt bước đi trong một cuộc tình chông chênh. Một cuộc tình mà em không có chỗ đứng, không có danh phận, không có tiếng nói, không có quyền… Em chỉ … Đọc chi tiết »