tình cảm

Thứ tình cảm chưa một lần gọi tên

Thứ tình cảm chưa một lần gọi tên

Ai rồi cũng phải quen dần với những nhớ thương, cũng quen dần với việc thiếu đimột vài điều gì đó “đã từng” thân thuộc với mình Tặng Kha. Cho thứ tình cảm chưa một lần gọi tên. Những năm tháng cuối ở giảng đường thật đẹp đẽ biết bao. Mỗi phút giây qua đi … Đọc chi tiết »