vuột mất nhau

Đông lạnh – anh cũng lạnh để ta vuột mất nhau

Đông lạnh – anh cũng lạnh để ta vuột mất nhau

Anh đến trước nhưng không chọn đi chung đường với em. Anh đã lựa chọn con đường khác, nơi đó bằng phẳng hơn, ít gồ ghề hơn và dĩ nhiên không thể có em. Anh bỏ cuộc, em buông tay, chúng ta quyết định đi trên hai đường thẳng song song, không bao giờ giao … Đọc chi tiết »