Trị nám hiệu quả bằng cà rốt, đúng hay sai?

Trị nám hiệu quả bằng cà rốt, đúng hay sai?