Các chị em đã ai dùng kem trị nám Sakura chưa?

Các chị em đã ai dùng kem trị nám Sakura chưa?