Liệu bạn đã sẵn sàng để chào đón tháng 1?

Liệu bạn đã sẵn sàng để chào đón tháng 1?